PASSO DA QUI
SR.png їете викнути

ИНФИНИТИВ

 

 • їете викнути

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе викнути
 • будем викнуо/ла
 • будеш викнуо/ла
 • буде викнуо/ла/ло
 • будемо викнули/ле
 • будете викнули/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду викнули/ле/ла
 • викнуо/ла сам
 • викнуо/ла си
 • викнуо/ла/ло jе
 • викнули/ле смо
 • викнули/ле сте

ДРУГИé

 • викнули/ле/ла су
 • био/ла сам викнуо/ла
 • био/ла си викнуо/ла
 • био/ла/ло jе викнуо/ла/ло
 • били/ле смо викнули/ле
 • били/ле сте викнули/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су викнули/ле/ла
 • викнух
 • викну
 • викну
 • викнусмо
 • викнусте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • викнуше
 • викїах
 • викїаше
 • викїаше
 • викїасмо
 • викїасте

АОРИСТ

 

 • викїаху
 • викнуо/ла бих
 • викнуо/ла би
 • викнуо/ла/ло би
 • викнули/ле бисмо
 • викнули/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • викнули/ле/ла би
 • био/ла бих викнуо/ла
 • био/ла би викнуо/ла
 • био/ла/ло би викнуо/ла/ло
 • били/ле бисмо викнули/ле
 • били/ле бисте викнули/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би викнули/ле/ла
 • викни
 • викнимо
 • викните
 • винути се
 • винем се

ДРУГИé

 • винеш се
 • вине се
 • винемо се
 • винете се
 • вину се
 • винуїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • винуїеш се
 • винуїе се
 • винуїемо се