PASSO DA QUI
SR.png їете викати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете викати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе викати
 • будем викао/ла
 • будеш викао/ла
 • буде викао/ла/ло
 • будемо викали/ле
 • будете викали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду викали/ле/ла
 • викао/ла сам
 • викао/ла си
 • викао/ла/ло jе
 • викали/ле смо
 • викали/ле сте

ДРУГИé

 • викали/ле/ла су
 • био/ла сам викао/ла
 • био/ла си викао/ла
 • био/ла/ло jе викао/ла/ло
 • били/ле смо викали/ле
 • били/ле сте викали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су викали/ле/ла
 • виках
 • вика
 • вика
 • викасмо
 • викасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • викаше
 • виках
 • викаше
 • викаше
 • викасмо
 • викасте

АОРИСТ

 

 • викаху
 • викао/ла бих
 • викао/ла би
 • викао/ла/ло би
 • викали/ле бисмо
 • викали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • викали/ле/ла би
 • био/ла бих викао/ла
 • био/ла би викао/ла
 • био/ла/ло би викао/ла/ло
 • били/ле бисмо викали/ле
 • били/ле бисте викали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би викали/ле/ла
 • вичи
 • вичимо
 • вичите
 • викнути
 • викнем

ДРУГИé

 • викнеш
 • викне
 • викнемо
 • викнете
 • викну
 • їу викнути

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш викнути
 • їе викнути
 • їемо викнути