PASSO DA QUI
SR.png їете вијати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вијати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вијати
 • будем вијао/ла
 • будеш вијао/ла
 • буде вијао/ла/ло
 • будемо вијали/ле
 • будете вијали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду вијали/ле/ла
 • вијао/ла сам
 • вијао/ла си
 • вијао/ла/ло jе
 • вијали/ле смо
 • вијали/ле сте

ДРУГИé

 • вијали/ле/ла су
 • био/ла сам вијао/ла
 • био/ла си вијао/ла
 • био/ла/ло jе вијао/ла/ло
 • били/ле смо вијали/ле
 • били/ле сте вијали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су вијали/ле/ла
 • вијах
 • вија
 • вија
 • вијасмо
 • вијасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вијаше
 • вијах
 • вијаше
 • вијаше
 • вијасмо
 • вијасте

АОРИСТ

 

 • вијаху
 • вијао/ла бих
 • вијао/ла би
 • вијао/ла/ло би
 • вијали/ле бисмо
 • вијали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • вијали/ле/ла би
 • био/ла бих вијао/ла
 • био/ла би вијао/ла
 • био/ла/ло би вијао/ла/ло
 • били/ле бисмо вијали/ле
 • били/ле бисте вијали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би вијали/ле/ла
 • вијај
 • вијајмо
 • вијајте
 • вијати се
 • вијам се

ДРУГИé

 • вијаш се
 • вија се
 • вијамо се
 • вијате се
 • вијају се
 • вијаїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • вијаїеш се
 • вијаїе се
 • вијаїемо се