PASSO DA QUI
SR.png їете везивати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете везивати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе везивати
 • будем везивао/ла
 • будеш везивао/ла
 • буде везивао/ла/ло
 • будемо везивали/ле
 • будете везивали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду везивали/ле/ла
 • везивао/ла сам
 • везивао/ла си
 • везивао/ла/ло jе
 • везивали/ле смо
 • везивали/ле сте

ДРУГИé

 • везивали/ле/ла су
 • био/ла сам везивао/ла
 • био/ла си везивао/ла
 • био/ла/ло jе везивао/ла/ло
 • били/ле смо везивали/ле
 • били/ле сте везивали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су везивали/ле/ла
 • везивах
 • везива
 • везива
 • везивасмо
 • везивасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • везиваше
 • везивах
 • везиваше
 • везиваше
 • везивасмо
 • везивасте

АОРИСТ

 

 • везиваху
 • везивао/ла бих
 • везивао/ла би
 • везивао/ла/ло би
 • везивали/ле бисмо
 • везивали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • везивали/ле/ла би
 • био/ла бих везивао/ла
 • био/ла би везивао/ла
 • био/ла/ло би везивао/ла/ло
 • били/ле бисмо везивали/ле
 • били/ле бисте везивали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би везивали/ле/ла
 • везуј
 • везујмо
 • везујте
 • вежбати
 • вежбам

ДРУГИé

 • вежбаш
 • вежба
 • вежбамо
 • вежбате
 • вежбају
 • їу вежбати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш вежбати
 • їе вежбати
 • їемо вежбати