PASSO DA QUI
SR.png їете везати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете везати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе везати
 • будем везао/ла
 • будеш везао/ла
 • буде везао/ла/ло
 • будемо везали/ле
 • будете везали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду везали/ле/ла
 • везао/ла сам
 • везао/ла си
 • везао/ла/ло jе
 • везали/ле смо
 • везали/ле сте

ДРУГИé

 • везали/ле/ла су
 • био/ла сам везао/ла
 • био/ла си везао/ла
 • био/ла/ло jе везао/ла/ло
 • били/ле смо везали/ле
 • били/ле сте везали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су везали/ле/ла
 • везах
 • веза
 • веза
 • везасмо
 • везасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • везаше
 • везах
 • везаше
 • везаше
 • везасмо
 • везасте

АОРИСТ

 

 • везаху
 • везао/ла бих
 • везао/ла би
 • везао/ла/ло би
 • везали/ле бисмо
 • везали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • везали/ле/ла би
 • био/ла бих везао/ла
 • био/ла би везао/ла
 • био/ла/ло би везао/ла/ло
 • били/ле бисмо везали/ле
 • били/ле бисте везали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би везали/ле/ла
 • везжи
 • вежимо
 • вежите
 • везати се
 • вежем се

ДРУГИé

 • вежеш се
 • веже се
 • вежемо се
 • вежете се
 • вежу се
 • везаї се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • везаїеш се
 • везаїе се
 • везаїемо се