PASSO DA QUI
SR.png їете ветрити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете ветрити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе ветрити
 • будем ветрио/ла
 • будеш ветрио/ла
 • буде ветрио/ла/ло
 • будемо ветрили/ле
 • будете ветрили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду ветрили/ле/ла
 • ветрио/ла сам
 • ветрио/ла си
 • ветрио/ла/ло jе
 • ветрили/ле смо
 • ветрили/ле сте

ДРУГИé

 • ветрили/ле/ла су
 • био/ла сам ветрио/ла
 • био/ла си ветрио/ла
 • био/ла/ло jе ветрио/ла/ло
 • били/ле смо ветрили/ле
 • били/ле сте ветрили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су ветрили/ле/ла
 • ветрих
 • ветри
 • ветри
 • ветрисмо
 • ветристе

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • ветрише
 • ветријах
 • ветријаше
 • ветријаше
 • ветријасмо
 • ветријасте

АОРИСТ

 

 • ветријаху
 • ветрио/ла бих
 • ветрио/ла би
 • ветрио/ла/ло би
 • ветрили/ле бисмо
 • ветрили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • ветрили/ле/ла би
 • био/ла бих ветрио/ла
 • био/ла би ветрио/ла
 • био/ла/ло би ветрио/ла/ло
 • били/ле бисмо ветрили/ле
 • били/ле бисте ветрили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би ветрили/ле/ла
 • ветри
 • ветримо
 • ветрите
 • везати
 • вежем

ДРУГИé

 • вежеш
 • веже
 • вежемо
 • вежете
 • вежу
 • їу везати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш везати
 • їе везати
 • їемо везати