PASSO DA QUI
SR.png їете вести

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вести

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вести
 • будем везао/ла
 • будеш везао/ла
 • буде везао/ла/ло
 • будемо везли/ле
 • будете везли/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду везли/ле/ла
 • везао/ла сам
 • везао/ла си
 • везао/ла/ло jе
 • везли/ле смо
 • везли/ле сте

ДРУГИé

 • везли/ле/ла су
 • био/ла сам везао/ла
 • био/ла си везао/ла
 • био/ла/ло jе везао/ла/ло
 • били/ле смо везли/ле
 • били/ле сте везли/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су везли/ле/ла
 • везох
 • везе
 • везе
 • везосмо
 • везосте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • везоше
 • везјах
 • везјаше
 • везјаше
 • везјасмо
 • везјасте

АОРИСТ

 

 • везјаху
 • везао/ла бих
 • везао/ла би
 • везао/ла/ло би
 • везали/ле бисмо
 • везали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • везали/ле/ла би
 • био/ла бих везао/ла
 • био/ла би везао/ла
 • био/ла/ло би везао/ла/ло
 • били/ле бисмо везли/ле
 • били/ле бисте везли/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би везли/ле/ла
 • вези
 • везимо
 • везите
 • вешати
 • вешам

ДРУГИé

 • вешаш
 • веша
 • вешамо
 • вешате
 • вешају
 • їу вешати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш вешати
 • їе вешати
 • їемо вешати