PASSO DA QUI
SR.png їете варати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете варати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе варати
 • будем варао/ла
 • будеш варао/ла
 • буде варао/ла/ло
 • будемо варали/ле
 • будете варали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду варали/ле/ла
 • варао/ла сам
 • варао/ла си
 • варао/ла/ло jе
 • варали/ле смо
 • варали/ле сте

ДРУГИé

 • варали/ле/ла су
 • био/ла сам варао/ла
 • био/ла си варао/ла
 • био/ла/ло jе варао/ла/ло
 • били/ле смо варали/ле
 • били/ле сте варали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су варали/ле/ла
 • варах
 • вара
 • вара
 • варасмо
 • варасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вараше
 • варах
 • вараше
 • вараше
 • варасмо
 • варасте

АОРИСТ

 

 • вараху
 • варао/ла бих
 • варао/ла би
 • варао/ла/ло би
 • варали/ле бисмо
 • варали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • варали/ле/ла би
 • био/ла бих варао/ла
 • био/ла би варао/ла
 • био/ла/ло би варао/ла/ло
 • били/ле бисмо варали/ле
 • били/ле бисте варали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би варали/ле/ла
 • варај
 • варајмо
 • варајте
 • варати се
 • варам се

ДРУГИé

 • вараш се
 • вара се
 • варамо се
 • варате се
 • варају се
 • вараїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • вараїеш се
 • вараїе се
 • вараїемо се