PASSO DA QUI
SR.png їете вапити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вапити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вапити
 • будем вапио/ла
 • будеш вапио/ла
 • буде вапио/ла/ло
 • будемо вапили/ле
 • будете вапили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду вапили/ле/ла
 • вапио/ла сам
 • вапио/ла си
 • вапио/ла/ло jе
 • вапили/ле смо
 • вапили/ле сте

ДРУГИé

 • вапили/ле/ла су
 • био/ла сам вапио/ла
 • био/ла си вапио/ла
 • био/ла/ло jе вапио/ла/ло
 • били/ле смо вапили/ле
 • били/ле сте вапили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су вапили/ле/ла
 • вапих
 • вапи
 • вапи
 • ваписмо
 • ваписте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вапише
 • вапјах
 • вапјаше
 • вапјаше
 • вапјасмо
 • вапјасте

АОРИСТ

 

 • вапјаху
 • вапио/ла бих
 • вапио/ла би
 • вапио/ла/ло би
 • вапили/ле бисмо
 • вапили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • вапили/ле/ла би
 • био/ла бих вапио/ла
 • био/ла би вапио/ла
 • био/ла/ло би вапио/ла/ло
 • били/ле бисмо вапили/ле
 • били/ле бисте вапили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би вапили/ле/ла
 • вапи
 • вапимо
 • вапите
 • варати
 • варам

ДРУГИé

 • вараш
 • вара
 • варамо
 • варате
 • варају
 • їу варати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш варати
 • їе варати
 • їемо варати