PASSO DA QUI
SR.png їете ваїати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете ваїати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе ваїати
 • будем ваїао/ла
 • будеш ваїао/ла
 • буде ваїао/ла/ло
 • будемо ваїали/ле
 • будете ваїали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду ваїали/ле/ла
 • ваїао/ла сам
 • ваїао/ла си
 • ваїао/ла/ло jе
 • ваїали/ле смо
 • ваїали/ле сте

ДРУГИé

 • ваїали/ле/ла су
 • био/ла сам ваїао/ла
 • био/ла си ваїао/ла
 • био/ла/ло jе ваїао/ла/ло
 • били/ле смо ваїали/ле
 • били/ле сте ваїали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су ваїали/ле/ла
 • ваїах
 • ваїа
 • ваїа
 • ваїасмо
 • ваїасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • ваїаше
 • ваїах
 • ваїаше
 • ваїаше
 • ваїасмо
 • ваїасте

АОРИСТ

 

 • ваїаху
 • ваїао/ла бих
 • ваїао/ла би
 • ваїао/ла/ло би
 • ваїали/ле бисмо
 • ваїали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • ваїали/ле/ла би
 • био/ла бих ваїао/ла
 • био/ла би ваїао/ла
 • био/ла/ло би ваїао/ла/ло
 • били/ле бисмо ваїали/ле
 • били/ле бисте ваїали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би ваїали/ле/ла
 • ваїај
 • ваїајмо
 • ваїајте
 • вапити
 • вапим

ДРУГИé

 • вапиш
 • вапи
 • вапимо
 • вапите
 • вапе
 • їу вапити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш вапити
 • їе вапити
 • їемо вапити