PASSO DA QUI
SR.png їете вадити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вадити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вадити
 • будем вадио/ла
 • будеш вадио/ла
 • буде вадио/ла/ло
 • будемо вадили/ле
 • будете вадили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду вадили/ле/ла
 • вадио/ла сам
 • вадио/ла си
 • вадио/ла/ло jе
 • вадили/ле смо
 • вадили/ле сте

ДРУГИé

 • вадили/ле/ла су
 • био/ла сам вадио/ла
 • био/ла си вадио/ла
 • био/ла/ло jе вадио/ла/ло
 • били/ле смо вадили/ле
 • били/ле сте вадили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су вадили/ле/ла
 • вадих
 • вади
 • вади
 • вадисмо
 • вадисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вадише
 • ваїах
 • ваїаше
 • ваїаше
 • ваїасмо
 • ваїасте

АОРИСТ

 

 • ваїаху
 • вадио/ла бих
 • вадио/ла би
 • вадио/ла/ло би
 • вадили/ле бисмо
 • вадили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • вадили/ле/ла би
 • био/ла бих вадио/ла
 • био/ла би вадио/ла
 • био/ла/ло би вадио/ла/ло
 • били/ле бисмо вадили/ле
 • били/ле бисте вадили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би вадили/ле/ла
 • вади
 • вадимо
 • вадите
 • вадити се
 • вадим се

ДРУГИé

 • вадиш се
 • вади се
 • вадимо се
 • вадите се
 • ваде се
 • вадиїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • вадиїеш се
 • вадиїе се
 • вадиїемо се