PASSO DA QUI
SR.png їете вабити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вабити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вабити
 • будем вабио/ла
 • будеш вабио/ла
 • буде вабио/ла/ло
 • будемо вабили/ле
 • будете вабили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду вабили/ле/ла
 • вабио/ла сам
 • вабио/ла си
 • вабио/ла/ло jе
 • вабили/ле смо
 • вабили/ле сте

ДРУГИé

 • вабили/ле/ла су
 • био/ла сам вабио/ла
 • био/ла си вабио/ла
 • био/ла/ло jе вабио/ла/ло
 • били/ле смо вабили/ле
 • били/ле сте вабили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су вабили/ле/ла
 • вабих
 • ваби
 • ваби
 • вабисмо
 • вабисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вабише
 • вабјах
 • вабјаше
 • вабјаше
 • вабјасмо
 • вабјасте

АОРИСТ

 

 • вабјаху
 • вабио/ла бих
 • вабио/ла би
 • вабио/ла/ло би
 • вабили/ле бисмо
 • вабили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • вабили/ле/ла би
 • био/ла бих вабио/ла
 • био/ла би вабио/ла
 • био/ла/ло би вабио/ла/ло
 • били/ле бисмо вабили/ле
 • били/ле бисте вабили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би вабили/ле/ла
 • ваби
 • вабимо
 • вабите
 • вадити
 • вадим

ДРУГИé

 • вадиш
 • вади
 • вадимо
 • вадите
 • ваде
 • їу вадити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш вадити
 • їе вадити
 • їемо вадити