PASSO DA QUI
SR.png уживеїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • уживеїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • уживеїе се
 • будем се уживео/ла
 • будеш се уживео/ла
 • буде се уживео/ла/ло
 • будемо се уживели/ле
 • будете се уживели/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се уживели/ле/ла
 • уживео/ла сам се
 • уживео/ла си се
 • уживео/ла/ло се
 • уживели/ле смо се
 • уживели/ле сте се

ДРУГИé

 • уживели/ле/ла су се
 • био/ла сам се уживео/ла
 • био/ла си се уживео/ла
 • био/ла/ло се уживео/ла/ло
 • били/ле смо се уживели/ле
 • били/ле сте се уживели/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се уживели/ле/ла
 • уживех се
 • уживе се
 • уживе се
 • уживесмо се
 • уживесте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • уживеше се
 • уживјах се
 • уживјаше се
 • уживјаше се
 • уживјасмо се
 • уживјасте се

АОРИСТ

 

 • уживјаху се
 • уживео/ла бих се
 • уживео/ла би се
 • уживео/ла/ло би се
 • уживели/ле бисмо се
 • уживели/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • уживели/ле/ла би се
 • био/ла бих се уживео/ла
 • био/ла би се уживео/ла
 • био/ла/ло би се уживео/ла/ло
 • били/ле бисмо се уживели/ле
 • били/ле бисте се уживели/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се уживели/ле/ла
 • уживи се
 • уживимо се
 • уживите се
 • ужлебити
 • ужлебим

ДРУГИé

 • ужлебиш
 • ужлеби
 • ужлебимо
 • ужлебите
 • ужлебе
 • їу ужлебити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш ужлебити
 • їе ужлебити
 • їемо ужлебити