SR.png ужаснуїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • ужаснуїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • ужаснуїе се
 • будем се ужаснуо/ла
 • будеш се ужаснуо/ла
 • буде се ужаснуо/ла/ло
 • будемо се ужаснули/ле
 • будете се ужаснули/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се ужаснули/ле/ла
 • ужаснуо/ла сам се
 • ужаснуо/ла си се
 • ужаснуо/ла/ло се
 • ужаснули/ле смо се
 • ужаснули/ле сте се

ДРУГИé

 • ужаснули/ле/ла су се
 • био/ла сам се ужаснуо/ла
 • био/ла си се ужаснуо/ла
 • био/ла/ло се ужаснуо/ла/ло
 • били/ле смо се ужаснули/ле
 • били/ле сте се ужаснули/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се ужаснули/ле/ла
 • ужаснух се
 • ужасну се
 • ужасну се
 • ужаснусмо се
 • ужаснусте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • ужаснуше се
 • ужасїах се
 • ужасїаше се
 • ужасїаше се
 • ужасїасмо се
 • ужасїасте се

АОРИСТ

 

 • ужасїаху се
 • ужаснуо/ла бих се
 • ужаснуо/ла би се
 • ужаснуо/ла/ло би се
 • ужаснули/ле бисмо се
 • ужаснули/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • ужаснули/ле/ла би се
 • био/ла бих се ужаснуо/ла
 • био/ла би се ужаснуо/ла
 • био/ла/ло би се ужаснуо/ла/ло
 • били/ле бисмо се ужаснули/ле
 • били/ле бисте се ужаснули/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се ужаснули/ле/ла
 • ужасни се
 • ужаснимо се
 • ужасните се
 • ужелети се
 • ужелим се

ДРУГИé

 • ужелиш се
 • ужели се
 • ужелимо се
 • ужелите се
 • ужеле се
 • ужелеїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • ужелеїеш се
 • ужелеїе се
 • ужелеїемо се