SR.png узмуваїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • узмуваїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • узмуваїе се
 • будем се узмувао/ла
 • будеш се узмувао/ла
 • буде се узмувао/ла/ло
 • будемо се узмували/ле
 • будете се узмували/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се узмували/ле/ла
 • узмувао/ла сам се
 • узмувао/ла си се
 • узмувао/ла/ло се
 • узмували/ле смо се
 • узмували/ле сте се

ДРУГИé

 • узмували/ле/ла су се
 • био/ла сам се узмувао/ла
 • био/ла си се узмувао/ла
 • био/ла/ло се узмувао/ла/ло
 • били/ле смо се узмували/ле
 • били/ле сте се узмували/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се узмували/ле/ла
 • узмувах се
 • узмува се
 • узмува се
 • узмувасмо се
 • узмувасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • узмуваше се
 • узмувах се
 • узмуваше се
 • узмуваше се
 • узмувасмо се
 • узмувасте се

АОРИСТ

 

 • узмуваху се
 • узмувао/ла бих се
 • узмувао/ла би се
 • узмувао/ла/ло би се
 • узмували/ле бисмо се
 • узмували/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • узмували/ле/ла би се
 • био/ла бих се узмувао/ла
 • био/ла би се узмувао/ла
 • био/ла/ло би се узмувао/ла/ло
 • били/ле бисмо се узмували/ле
 • били/ле бисте се узмували/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се узмували/ле/ла
 • узмувај се
 • узмувајмо се
 • узмувајте се
 • узнемирити
 • узнемирим

ДРУГИé

 • узнемириш
 • узнемири
 • узнемиримо
 • узнемирите
 • узнемире
 • їу узнемирити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш узнемирити
 • їе узнемирити
 • їемо узнемирити