SR.png утрпаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • утрпаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • утрпаїе се
 • будем се утрпао/ла
 • будеш се утрпао/ла
 • буде се утрпао/ла/ло
 • будемо се утрпали/ле
 • будете се утрпали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се утрпали/ле/ла
 • утрпао/ла сам се
 • утрпао/ла си се
 • утрпао/ла/ло се
 • утрпали/ле смо се
 • утрпали/ле сте се

ДРУГИé

 • утрпали/ле/ла су се
 • био/ла сам се утрпао/ла
 • био/ла си се утрпао/ла
 • био/ла/ло се утрпао/ла/ло
 • били/ле смо се утрпали/ле
 • били/ле сте се утрпали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се утрпали/ле/ла
 • утрпах се
 • утрпа се
 • утрпа се
 • утрпасмо се
 • утрпасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • утрпаше се
 • утрпах се
 • утрпаше се
 • утрпаше се
 • утрпасмо се
 • утрпасте се

АОРИСТ

 

 • утрпаху се
 • утрпао/ла бих се
 • утрпао/ла би се
 • утрпао/ла/ло би се
 • утрпали/ле бисмо се
 • утрпали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • утрпали/ле/ла би се
 • био/ла бих се утрпао/ла
 • био/ла би се утрпао/ла
 • био/ла/ло би се утрпао/ла/ло
 • били/ле бисмо се утрпали/ле
 • били/ле бисте се утрпали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се утрпали/ле/ла
 • утрпај се
 • утрпајмо се
 • утрпајте се
 • утуїи
 • утучем

ДРУГИé

 • утучеш
 • утуче
 • утучемо
 • утучете
 • утуку
 • їу утуїи

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш утуїи
 • їе утуїи
 • їемо утуїи