SR.png утишаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • утишаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • утишаїе се
 • будем се утишао/ла
 • будеш се утишао/ла
 • буде се утишао/ла/ло
 • будемо се утишали/ле
 • будете се утишали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се утишали/ле/ла
 • утишао/ла сам се
 • утишао/ла си се
 • утишао/ла/ло се
 • утишали/ле смо се
 • утишали/ле сте се

ДРУГИé

 • утишали/ле/ла су се
 • био/ла сам се утишао/ла
 • био/ла си се утишао/ла
 • био/ла/ло се утишао/ла/ло
 • били/ле смо се утишали/ле
 • били/ле сте се утишали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се утишали/ле/ла
 • утишах се
 • утиша се
 • утиша се
 • утишасмо се
 • утишасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • утишаше се
 • утишах се
 • утишаше се
 • утишаше се
 • утишасмо се
 • утишасте се

АОРИСТ

 

 • утишаху се
 • утишао/ла бих се
 • утишао/ла би се
 • утишао/ла/ло би се
 • утишали/ле бисмо се
 • утишали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • утишали/ле/ла би се
 • био/ла бих се утишао/ла
 • био/ла би се утишао/ла
 • био/ла/ло би се утишао/ла/ло
 • били/ле бисмо се утишали/ле
 • били/ле бисте се утишали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се утишали/ле/ла
 • утишај се
 • утишајмо се
 • утишајте се
 • уткати
 • уткам

ДРУГИé

 • уткаш
 • утка
 • уткамо
 • уткате
 • уткају
 • їу уткати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш уткати
 • їе уткати
 • їемо уткати