SR.png утабориїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • утабориїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • утабориїе се
 • будем се утаборио/ла
 • будеш се утаборио/ла
 • буде се утаборио/ла/ло
 • будемо се утаборили/ле
 • будете се утаборили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се утаборили/ле/ла
 • утаборио/ла сам се
 • утаборио/ла си се
 • утаборио/ла/ло се
 • утаборили/ле смо се
 • утаборили/ле сте се

ДРУГИé

 • утаборили/ле/ла су се
 • био/ла сам се утаборио/ла
 • био/ла си се утаборио/ла
 • био/ла/ло се утаборио/ла/ло
 • били/ле смо се утаборили/ле
 • били/ле сте се утаборили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се утаборили/ле/ла
 • утаборих се
 • утабори се
 • утабори се
 • утаборисмо се
 • утабористе се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • утаборише се
 • утаборјах се
 • утаборјаше се
 • утаборјаше се
 • утаборјасмо се
 • утаборајасте се

АОРИСТ

 

 • утаборјаху се
 • утаборио/ла бих се
 • утаборио/ла би се
 • утаборио/ла/ло би се
 • утаборили/ле бисмо се
 • утаборили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • утаборили/ле/ла би се
 • био/ла бих се утаборио/ла
 • био/ла би се утаборио/ла
 • био/ла/ло би се утаборио/ла/ло
 • били/ле бисмо се утаборили/ле
 • били/ле бисте се утаборили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се утаборили/ле/ла
 • утабори се
 • утаборимо се
 • утаборите се
 • утајити
 • утајим

ДРУГИé

 • утајиш
 • утаји
 • утајимо
 • утајите
 • утаје
 • їу утајити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш утајити
 • їе утајити
 • їемо утајити