SR.png усудиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • усудиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • усудиїе се
 • будем се усудио/ла
 • будеш се усудио/ла
 • буде се усудио/ла/ло
 • будемо се усудили/ле
 • будете се усудили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се усудили/ле/ла
 • усудио/ла сам се
 • усудио/ла си се
 • усудио/ла/ло се
 • усудили/ле смо се
 • усудили/ле сте се

ДРУГИé

 • усудили/ле/ла су се
 • био/ла сам се усудио/ла
 • био/ла си се усудио/ла
 • био/ла/ло се усудио/ла/ло
 • били/ле смо се усудили/ле
 • били/ле сте се усудили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се усудили/ле/ла
 • усудих се
 • усуди се
 • усуди се
 • усудисмо се
 • усудисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • усудише се
 • усуїах се
 • усуїаше се
 • усуїаше се
 • усуїасмо се
 • усуїасте се

АОРИСТ

 

 • усуїаху се
 • усудио/ла бих се
 • усудио/ла би се
 • усудио/ла/ло би се
 • усудили/ле бисмо се
 • усудили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • усудили/ле/ла би се
 • био/ла бих се усудио/ла
 • био/ла би се усудио/ла
 • био/ла/ло би се усудио/ла/ло
 • били/ле бисмо се усудили/ле
 • били/ле бисте се усудили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се усудили/ле/ла
 • усуди се
 • усудимо се
 • усудите се
 • усукати
 • усукам

ДРУГИé

 • усукаш
 • усука
 • усукамо
 • усукате
 • усукају
 • їу усукати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш усукати
 • їе усукати
 • їемо усукати