SR.png устезаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • устезаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • устезаїе се
 • будем се устезао/ла
 • будеш се устезао/ла
 • буде се устезао/ла/ло
 • будемо се устезали/ле
 • будете се устезали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се устезали/ле/ла
 • устезао/ла сам се
 • устезао/ла си се
 • устезао/ла/ло се
 • устезали/ле смо се
 • устезали/ле сте се

ДРУГИé

 • устезали/ле/ла су се
 • био/ла сам се устезао/ла
 • био/ла си се устезао/ла
 • био/ла/ло се устезао/ла/ло
 • били/ле смо се устезали/ле
 • били/ле сте се устезали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се устезали/ле/ла
 • устезах се
 • устеза се
 • устеза се
 • устезасмо се
 • устезасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • устезаше се
 • устезах се
 • устезаше се
 • устезаше се
 • устезасмо се
 • устезасте се

АОРИСТ

 

 • устезаху се
 • устезао/ла бих се
 • устезао/ла би се
 • устезао/ла/ло би се
 • устезаоли/ле бисмо се
 • устезаоли/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • устезаоли/ле/ла би се
 • био/ла бих се устезао/ла
 • био/ла би се устезао/ла
 • био/ла/ло би се устезао/ла/ло
 • били/ле бисмо се устезали/ле
 • били/ле бисте се устезали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се устезали/ле/ла
 • устежи се
 • устежимо се
 • устежите се
 • устоличити
 • устоличим

ДРУГИé

 • устоличиш
 • устоличи
 • устоличимо
 • устоличите
 • устоличе
 • їу устоличити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш устоличити
 • їе устоличити
 • їемо устоличити