SR.png успузаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • успузаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • успузаїе се
 • будем се успузао/ла
 • будеш се успузао/ла
 • буде се успузао/ла/ло
 • будемо се успузали/ле
 • будете се успузали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се успузали/ле/ла
 • успузао/ла сам се
 • успузао/ла си се
 • успузао/ла/ло се
 • успузали/ле смо се
 • успузали/ле сте се

ДРУГИé

 • успузали/ле/ла су се
 • био/ла сам се успузао/ла
 • био/ла си се успузао/ла
 • био/ла/ло се успузао/ла/ло
 • били/ле смо се успузали/ле
 • били/ле сте се успузали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се успузали/ле/ла
 • успузах се
 • успуза се
 • успуза се
 • успузасмо се
 • успузасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • успузаше се
 • успузах се
 • успузаше се
 • успузаше се
 • успузасмо се
 • успузасте се

АОРИСТ

 

 • успузаху се
 • успузао/ла бих се
 • успузао/ла би се
 • успузао/ла/ло би се
 • успузали/ле бисмо се
 • успузали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • успузали/ле/ла би се
 • био/ла бих се успузао/ла
 • био/ла би се успузао/ла
 • био/ла/ло би се успузао/ла/ло
 • били/ле бисмо се успузали/ле
 • били/ле бисте се успузали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се успузали/ле/ла
 • успужи се
 • успужимо се
 • успужите се
 • усреїити
 • усреїим

ДРУГИé

 • усреїиш
 • усреїи
 • усреїимо
 • усреїите
 • усреїе
 • їу усреїити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш усреїити
 • їе усреїити
 • їемо усреїити