SR.png успротивиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • успротивиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • успротивиїе се
 • будем се успротивио/ла
 • будеш се успротивио/ла
 • буде се успротивио/ла/ло
 • будемо се успротивили/ле
 • будете се успротивили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се успротивили/ле/ла
 • успротивио/ла сам се
 • успротивио/ла си се
 • успротивио/ла/ло се
 • успротивили/ле смо се
 • успротивили/ле сте се

ДРУГИé

 • успротивили/ле/ла су се
 • био/ла сам се успротивио/ла
 • био/ла си се успротивио/ла
 • био/ла/ло се успротивио/ла/ло
 • били/ле смо се успротивили/ле
 • били/ле сте се успротивили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се успротивили/ле/ла
 • успротивих се
 • успротиви се
 • успротиви се
 • успротивисмо се
 • успротивисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • успротивише се
 • успротивјах се
 • успротивјаше се
 • успротивјаше се
 • успротивјасмо се
 • успротивјасте се

АОРИСТ

 

 • успротивјаху се
 • успротивио/ла бих се
 • успротивио/ла би се
 • успротивио/ла/ло би се
 • успротивили/ле бисмо се
 • успротивили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • успротивили/ле/ла би се
 • био/ла бих се успротивио/ла
 • био/ла би се успротивио/ла
 • био/ла/ло би се успротивио/ла/ло
 • били/ле бисмо се успротивили/ле
 • били/ле бисте се успротивили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се успротивили/ле/ла
 • успротиви се
 • успротивимо се
 • успротивите се
 • успузати се
 • успужем се

ДРУГИé

 • успужеш се
 • успуже се
 • успужемо се
 • успужете се
 • успужу се
 • успузаїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • успузаїеш се
 • успузаїе се
 • успузаїемо се