SR.png усијаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • усијаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • усијаїе се
 • будем се усијао/ла
 • будеш се усијао/ла
 • буде се усијао/ла/ло
 • будемо се усијали/ле
 • будете се усијали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се усијали/ле/ла
 • усијао/ла сам се
 • усијао/ла си се
 • усијао/ла/ло се
 • усијали/ле смо се
 • усијали/ле сте се

ДРУГИé

 • усијали/ле/ла су се
 • био/ла сам се усијао/ла
 • био/ла си се усијао/ла
 • био/ла/ло се усијао/ла/ло
 • били/ле смо се усијали/ле
 • били/ле сте се усијали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се усијали/ле/ла
 • усијах се
 • усија се
 • усија се
 • усијасмо се
 • усијасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • усијаше се
 • усијах се
 • усијаше се
 • усијаше се
 • усијасмо се
 • усијасте се

АОРИСТ

 

 • усијаху се
 • усијао/ла бих се
 • усијао/ла би се
 • усијао/ла/ло би се
 • усијали/ле бисмо се
 • усијали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • усијали/ле/ла би се
 • био/ла бих се усијао/ла
 • био/ла би се усијао/ла
 • био/ла/ло би се усијао/ла/ло
 • били/ле бисмо се усијали/ле
 • били/ле бисте се усијали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се усијали/ле/ла
 • усијај се
 • усијајмо се
 • усијајте се
 • усирити
 • усирим

ДРУГИé

 • усириш
 • усири
 • усиримо
 • усирите
 • усире
 • їу усирити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш усирити
 • їе усирити
 • їемо усирити