SR.png урезаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • урезаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • урезаїе се
 • будем се урезао/ла
 • будеш се урезао/ла
 • буде се урезао/ла/ло
 • будемо се урезали/ле
 • будете се урезали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се урезали/ле/ла
 • урезао/ла сам се
 • урезао/ла си се
 • урезао/ла/ло се
 • урезали/ле смо се
 • урезали/ле сте се

ДРУГИé

 • урезали/ле/ла су се
 • био/ла сам се урезао/ла
 • био/ла си се урезао/ла
 • био/ла/ло се урезао/ла/ло
 • били/ле смо се урезали/ле
 • били/ле сте се урезали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се урезали/ле/ла
 • урезах се
 • уреза се
 • уреза се
 • урезасмо се
 • урезасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • урезаше се
 • урезах се
 • урезаше се
 • урезаше се
 • урезасмо се
 • урезасте се

АОРИСТ

 

 • урезаху се
 • урезао/ла бих се
 • урезао/ла би се
 • урезао/ла/ло би се
 • урезали/ле бисмо се
 • урезали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • урезали/ле/ла би се
 • био/ла бих се урезао/ла
 • био/ла би се урезао/ла
 • био/ла/ло би се урезао/ла/ло
 • били/ле бисмо се урезали/ле
 • били/ле бисте се урезали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се урезали/ле/ла
 • урежи се
 • урежимо се
 • урежите се
 • ургирати
 • ургирам

ДРУГИé

 • ургираш
 • ургира
 • ургирамо
 • ургирате
 • ургирају
 • їу ургирати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш ургирати
 • їе ургирати
 • їемо ургирати