SR.png уразумиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • уразумиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • уразумиїе се
 • будем се уразумио/ла
 • будеш се уразумио/ла
 • буде се уразумио/ла/ло
 • будемо се уразумили/ле
 • будете се уразумили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се уразумили/ле/ла
 • уразумио/ла сам се
 • уразумио/ла си се
 • уразумио/ла/ло се
 • уразумили/ле смо се
 • уразумили/ле сте се

ДРУГИé

 • уразумили/ле/ла су се
 • био/ла сам се уразумио/ла
 • био/ла си се уразумио/ла
 • био/ла/ло се уразумио/ла/ло
 • били/ле смо се уразумили/ле
 • били/ле сте се уразумили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се уразумили/ле/ла
 • уразумих се
 • уразуми се
 • уразуми се
 • уразумисмо се
 • уразумисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • уразумише се
 • уразумјах се
 • уразумјаше се
 • уразумјаше се
 • уразумјасмо се
 • уразумјаше се

АОРИСТ

 

 • уразумјаху се
 • уразумио/ла бих се
 • уразумио/ла би се
 • уразумио/ла/ло би се
 • уразумили/ле бисмо се
 • уразумили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • уразумили/ле/ла би се
 • био/ла бих се уразумио/ла
 • био/ла би се уразумио/ла
 • био/ла/ло би се уразумио/ла/ло
 • били/ле бисмо се уразумили/ле
 • били/ле бисте се уразумили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се уразумили/ле/ла
 • уразуми се
 • уразумимо се
 • уразумите се
 • уреїи
 • урекнем

ДРУГИé

 • урекнеш
 • урекне
 • урекнемо
 • урекнете
 • урекну
 • їу уреїи

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш уреїи
 • їе уреїи
 • їемо уреїи