SR.png упутиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • упутиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • упутиїе се
 • будем се упутио/ла
 • будеш се упутио/ла
 • буде се упутио/ла/ло
 • будемо се упутили/ле
 • будете се упутили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се упутили/ле/ла
 • упутио/ла сам се
 • упутио/ла си се
 • упутио/ла/ло се
 • упутили/ле смо се
 • упутили/ле сте се

ДРУГИé

 • упутили/ле/ла су се
 • био/ла сам се упутио/ла
 • био/ла си се упутио/ла
 • био/ла/ло се упутио/ла/ло
 • били/ле смо се упутили/ле
 • били/ле сте се упутили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се упутили/ле/ла
 • упутих се
 • упути се
 • упути се
 • упутисмо се
 • упутисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • упутише се
 • упутјах се
 • упутјаше се
 • упутјаше се
 • упутјасмо се
 • упутјасте се

АОРИСТ

 

 • упутјаху се
 • упутио/ла бих се
 • упутио/ла би се
 • упутио/ла/ло би се
 • упутили/ле бисмо се
 • упутили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • упутили/ле/ла би се
 • био/ла бих се упутио/ла
 • био/ла би се упутио/ла
 • био/ла/ло би се упутио/ла/ло
 • били/ле бисмо се упутили/ле
 • били/ле бисте се упутили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се упутили/ле/ла
 • упути се
 • упутимо се
 • упутите се
 • урачунати
 • урачунам

ДРУГИé

 • урачунаш
 • урачуна
 • урачунамо
 • урачунате
 • урачунају
 • їу урачунати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш урачунати
 • їе урачунати
 • їемо урачунати