SR.png упропастиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • упропастиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • упропастиїе се
 • будем се упропастио/ла
 • будеш се упропастио/ла
 • буде се упропастио/ла/ло
 • будемо се упропастили/ле
 • будете се упропастили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се упропастили/ле/ла
 • упропастио/ла сам се
 • упропастио/ла си се
 • упропастио/ла/ло се
 • упропастили/ле смо се
 • упропастили/ле сте се

ДРУГИé

 • упропастили/ле/ла су се
 • био/ла сам се упропастио/ла
 • био/ла си се упропастио/ла
 • био/ла/ло се упропастио/ла/ло
 • били/ле смо се упропастили/ле
 • били/ле сте се упропастили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се упропастили/ле/ла
 • упропастих се
 • упропасти се
 • упропасти се
 • упропастисмо се
 • упропастисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • упропастише се
 • упропастјах се
 • упропастјаше се
 • упропастјаше се
 • упропастјасмо се
 • упропастјасте се

АОРИСТ

 

 • упропастјаху се
 • упропастио/ла бих се
 • упропастио/ла би се
 • упропастио/ла/ло би се
 • упропастили/ле бисмо се
 • упропастили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • упропастили/ле/ла би се
 • био/ла бих се упропастио/ла
 • био/ла би се упропастио/ла
 • био/ла/ло би се упропастио/ла/ло
 • били/ле бисмо се упропастили/ле
 • били/ле бисте се упропастили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се упропастили/ле/ла
 • упропасти се
 • упропастимо се
 • упропастите се
 • упростити
 • упростим

ДРУГИé

 • упростиш
 • упрости
 • упростимо
 • упростите
 • упросте
 • їу упростити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш упростити
 • їе упростити
 • їемо упростити