SR.png управїаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • управїаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • управїаїе се
 • будем се управїао/ла
 • будеш се управїао/ла
 • буде се управїао/ла/ло
 • будемо се управїали/ле
 • будете се управїали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се управїали/ле/ла
 • управїао/ла сам се
 • управїао/ла си се
 • управїао/ла/ло се
 • управїали/ле смо се
 • управїали/ле сте се

ДРУГИé

 • управїали/ле/ла су се
 • био/ла сам се управїао/ла
 • био/ла си се управїао/ла
 • био/ла/ло се управїао/ла/ло
 • били/ле смо се управїали/ле
 • били/ле сте се управїали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се управїали/ле/ла
 • управїах се
 • управїа се
 • управїа се
 • управїасмо се
 • управїасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • управїаше се
 • управїах се
 • управїаше се
 • управїаше се
 • управїасмо се
 • управїасте се

АОРИСТ

 

 • управїаху се
 • управїао/ла бих се
 • управїао/ла би се
 • управїао/ла/ло би се
 • управїали/ле бисмо се
 • управїали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • управїали/ле/ла би се
 • био/ла бих се управїао/ла
 • био/ла би се управїао/ла
 • био/ла/ло би се управїао/ла/ло
 • били/ле бисмо се управїали/ле
 • били/ле бисте се управїали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се управїали/ле/ла
 • управїај се
 • управїајмо се
 • управїајте се
 • упражїавати
 • упражїавам

ДРУГИé

 • упражїаваш
 • упражїава
 • упражїавамо
 • упражїавате
 • упражїавају
 • їу упражїавати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш упражїавати
 • їе упражїавати
 • їемо упражїавати