PASSO DA QUI
SR.png упознаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • упознаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • упознаїе се
 • будем се упознао/ла
 • будеш се упознао/ла
 • буде се упознао/ла/ло
 • будемо се упознали/ле
 • будете се упознали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се упознали/ле/ла
 • упознао/ла сам се
 • упознао/ла си се
 • упознао/ла/ло се
 • упознали/ле смо се
 • упознали/ле сте се

ДРУГИé

 • упознали/ле/ла су се
 • био/ла сам се упознао/ла
 • био/ла си се упознао/ла
 • био/ла/ло се упознао/ла/ло
 • били/ле смо се упознали/ле
 • били/ле сте се упознали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се упознали/ле/ла
 • упознах се
 • упозна се
 • упозна се
 • упознасмо се
 • упознасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • упознаше се
 • упознах се
 • упознаше се
 • упознаше се
 • упознасмо се
 • упознасте се

АОРИСТ

 

 • упознаше се
 • упознао/ла бих се
 • упознао/ла би се
 • упознао/ла/ло би се
 • упознали/ле бисмо се
 • упознали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • упознали/ле/ла би се
 • био/ла бих се упознао/ла
 • био/ла би упознао/ла
 • био/ла/ло би упознао/ла/ло
 • били/ле бисмо упознали/ле
 • били/ле бисте упознали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би упознали/ле/ла
 • упознај се
 • упознајмо се
 • упознајте се
 • упозорити
 • упозорим

ДРУГИé

 • упозориш
 • упозори
 • упозоримо
 • упозорите
 • упозоре
 • їу упозорити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш упозорити
 • їе упозорити
 • їемо упозорити