SR.png уплешїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • уплешїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • уплешїе се
 • будем се уплео/ла
 • будеш се уплео/ла
 • буде се уплео/ла/ло
 • будемо се уплели/ле
 • будете се уплели/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се уплели/ле/ла
 • уплео/ла сам се
 • уплео/ла си се
 • уплео/ла/ло се
 • уплели/ле смо се
 • уплели/ле сте се

ДРУГИé

 • уплели/ле/ла су се
 • био/ла сам се уплео/ла
 • био/ла си се уплео/ла
 • био/ла/ло се уплео/ла/ло
 • били/ле смо се уплели/ле
 • били/ле сте се уплели/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се уплели/ле/ла
 • уплетох се
 • уплете се
 • уплете се
 • уплетосмо се
 • уплетосте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • уплетоше се
 • уплетјах се
 • уплетјаше се
 • уплетјаше се
 • уплетјасмо се
 • уплетјасте се

АОРИСТ

 

 • уплетјаху се
 • уплео/ла бих се
 • уплео/ла би се
 • уплео/ла/ло би се
 • уплели/ле бисмо се
 • уплели/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • уплели/ле/ла би се
 • био/ла бих се уплео/ла
 • био/ла би се уплео/ла
 • био/ла/ло би се уплео/ла/ло
 • били/ле бисмо се уплели/ле
 • били/ле бисте се уплели/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се уплели/ле/ла
 • уплети се
 • уплетимо се
 • уплетите се
 • упловити
 • упловим

ДРУГИé

 • упловиш
 • уплови
 • упловимо
 • упловите
 • уплове
 • їу упловити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш упловити
 • їе упловити
 • їемо упловити