PASSO DA QUI
SR.png упецаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • упецаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • упецаїе се
 • будем се упецао/ла
 • будеш се упецао/ла
 • буде се упецао/ла/ло
 • будемо се упецали/ле
 • будете се упецали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се упецали/ле/ла
 • упецао/ла сам се
 • упецао/ла си се
 • упецао/ла/ло се
 • упецали/ле смо се
 • упецали/ле сте се

ДРУГИé

 • упецали/ле/ла су се
 • био/ла сам се упецао/ла
 • био/ла си се упецао/ла
 • био/ла/ло се упецао/ла/ло
 • били/ле смо се упецали/ле
 • били/ле сте се упецали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се упецали/ле/ла
 • упецах се
 • упеца се
 • упеца се
 • упецасмо се
 • упецасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • упецаше се
 • упецах се
 • упецаше се
 • упецаше се
 • упецасмо се
 • упецасте се

АОРИСТ

 

 • упецаху се
 • упецао/ла бих се
 • упецао/ла би се
 • упецао/ла/ло би се
 • упецали/ле бисмо се
 • упецали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • упецали/ле/ла би се
 • био/ла бих се упецао/ла
 • био/ла би се упецао/ла
 • био/ла/ло би се упецао/ла/ло
 • били/ле бисмо се упецали/ле
 • били/ле бисте се упецали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се упецали/ле/ла
 • упецај се
 • упецајмо се
 • упецајте се
 • уперити
 • уперим

ДРУГИé

 • упериш
 • упери
 • уперимо
 • уперите
 • упере
 • їу уперити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш уперити
 • їе уперити
 • їемо уперити