SR.png уортачиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • уортачиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • уортачиїе се
 • будем се уортачио/ла
 • будеш се уортачио/ла
 • буде се уортачио/ла/ло
 • будемо се уортачили/ле
 • будете се уортачили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се уортачили/ле/ла
 • уортачио/ла сам се
 • уортачио/ла си се
 • уортачио/ла/ло се
 • уортачили/ле смо се
 • уортачили/ле сте се

ДРУГИé

 • уортачили/ле/ла су се
 • био/ла сам се уортачио/ла
 • био/ла си се уортачио/ла
 • био/ла/ло се уортачио/ла/ло
 • били/ле смо се уортачили/ле
 • били/ле сте се уортачили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се уортачили/ле/ла
 • уортачих се
 • уортачи се
 • уортачи се
 • уортачисмо се
 • уортачисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • уортачише се
 • уортачјах се
 • уортачјаше се
 • уортачјаше се
 • уортачјасмо се
 • уортачјасте се

АОРИСТ

 

 • уортачјаху се
 • уортачио/ла бих се
 • уортачио/ла би се
 • уортачио/ла/ло би се
 • уортачили/ле бисмо се
 • уортачили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • уортачили/ле/ла би се
 • био/ла бих се уортачио/ла
 • био/ла би се уортачио/ла
 • био/ла/ло би се уортачио/ла/ло
 • били/ле бисмо се уортачили/ле
 • били/ле бисте се уортачили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се уортачили/ле/ла
 • уортачи се
 • уортачимо се
 • уортачите се
 • уозбиїити се
 • уозбиїим се

ДРУГИé

 • уозбиїиш се
 • уозбиїи се
 • уозбиїимо се
 • уозбиїите се
 • уозбиїе се
 • уозбиїиїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • уозбиїиїеш се
 • уозбиїиїе се
 • уозбиїиїемо се