SR.png умириїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • умириїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • умириїе се
 • будем се умирио/ла
 • будеш се умирио/ла
 • буде се умирио/ла/ло
 • будемо се умирили/ле
 • будете се умирили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се умирили/ле/ла
 • умирио/ла сам се
 • умирио/ла си се
 • умирио/ла/ло се
 • умирили/ле смо се
 • умирили/ле сте се

ДРУГИé

 • умирили/ле/ла су се
 • био/ла сам се умирио/ла
 • био/ла си се умирио/ла
 • био/ла/ло се умирио/ла/ло
 • били/ле смо се умирили/ле
 • били/ле сте се умирили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се умирили/ле/ла
 • умирих се
 • умири се
 • умири се
 • умирисмо се
 • умиристе се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • умирише се
 • умирјах се
 • умирјаше се
 • умирјаше се
 • умирјасмо се
 • умирјасте се

АОРИСТ

 

 • умирјаху се
 • умирио/ла бих се
 • умирио/ла би се
 • умирио/ла/ло би се
 • умирили/ле бисмо се
 • умирили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • умирили/ле/ла би се
 • био/ла бих се умирио/ла
 • био/ла би се умирио/ла
 • био/ла/ло би се умирио/ла/ло
 • били/ле бисмо се умирили/ле
 • били/ле бисте се умирили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се умирили/ле/ла
 • умири се
 • умиримо се
 • умирите се
 • умити
 • умијем

ДРУГИé

 • умијеш
 • умије
 • умијемо
 • умијете
 • умију
 • їу умити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш умити
 • їе умити
 • їемо умити