SR.png умастиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • умастиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • умастиїе се
 • будем се умастио/ла
 • будеш се умастио/ла
 • буде се умастио/ла/ло
 • будемо се умастили/ле
 • будете се умастили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се умастили/ле/ла
 • умастио/ла сам се
 • умастио/ла си се
 • умастио/ла/ло се
 • умастили/ле смо се
 • умастили/ле сте се

ДРУГИé

 • умастили/ле/ла су се
 • био/ла сам се умастио/ла
 • био/ла си се умастио/ла
 • био/ла/ло се умастио/ла/ло
 • били/ле смо се умастили/ле
 • били/ле сте се умастили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се умастили/ле/ла
 • умастих се
 • умасти се
 • умасти се
 • умастисмо се
 • умастисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • умастише се
 • умастјах се
 • умастјаше се
 • умастјаше се
 • умастјасмо се
 • умастјасте се

АОРИСТ

 

 • умастјаху се
 • умастио/ла бих се
 • умастио/ла би се
 • умастио/ла/ло би се
 • умастили/ле бисмо се
 • умастили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • умастили/ле/ла би се
 • био/ла бих се умастио/ла
 • био/ла би се умастио/ла
 • био/ла/ло би се умастио/ла/ло
 • били/ле бисмо се умастили/ле
 • били/ле бисте се умастили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се умастили/ле/ла
 • умасти се
 • умастимо се
 • умастите се
 • умазати
 • умажем

ДРУГИé

 • умажеш
 • умаже
 • умажемо
 • умажете
 • умажу
 • їу умазати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш умазати
 • їе умазати
 • їемо умазати