SR.png уливаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • уливаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • уливаїе се
 • будем се уливао/ла
 • будеш се уливао/ла
 • буде се уливао/ла/ло
 • будемо се уливали/ле
 • будете се уливали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се уливали/ле/ла
 • уливао/ла сам се
 • уливао/ла си се
 • уливао/ла/ло се
 • уливали/ле смо се
 • уливали/ле сте се

ДРУГИé

 • уливали/ле/ла су се
 • био/ла сам се уливао/ла
 • био/ла си се уливао/ла
 • био/ла/ло се уливао/ла/ло
 • били/ле смо се уливали/ле
 • били/ле сте се уливали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се уливали/ле/ла
 • уливах се
 • улива се
 • улива се
 • уливасмо се
 • уливасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • уливаше се
 • уливах се
 • уливаше се
 • уливаше се
 • уливасмо се
 • уливасте се

АОРИСТ

 

 • уливаху се
 • уливао/ла бих се
 • уливао/ла би се
 • уливао/ла/ло би се
 • уливали/ле бисмо се
 • уливали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • уливали/ле/ла би се
 • био/ла бих се уливао/ла
 • био/ла би се уливао/ла
 • био/ла/ло би се уливао/ла/ло
 • били/ле бисмо се уливали/ле
 • били/ле бисте се уливали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се уливали/ле/ла
 • уливај се
 • уливајмо се
 • уливајте се
 • улизивати се
 • улизујем се

ДРУГИé

 • улизујеш се
 • улизује се
 • улизујемо се
 • улизујете се
 • улизују се
 • улизиваїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • улизиваїеш се
 • улизиваїе се
 • улизиваїемо се