SR.png укїучиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • укїучиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • укїучиїе се
 • будем се укїучио/ла
 • будеш се укїучио/ла
 • буде се укїучио/ла/ло
 • будемо се укїучили/ле
 • будете се укїучили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се укїучили/ле/ла
 • укїучио/ла сам се
 • укїучио/ла си се
 • укїучио/ла/ло се
 • укїучили/ле смо се
 • укїучили/ле сте се

ДРУГИé

 • укїучили/ле/ла су се
 • био/ла сам се укїучио/ла
 • био/ла си се укїучио/ла
 • био/ла/ло се укїучио/ла/ло
 • били/ле смо се укїучили/ле
 • били/ле сте се укїучили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се укїучили/ле/ла
 • укїучих се
 • укїучи се
 • укїучи се
 • укїучисмо се
 • укїучисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • укїучише се
 • укїучјах се
 • укїучјаше се
 • укїучјаше се
 • укїучјасмо се
 • укїучјасте се

АОРИСТ

 

 • укїучјаху се
 • укїучио/ла бих се
 • укїучио/ла би се
 • укїучио/ла/ло би се
 • укїучили/ле бисмо се
 • укїучили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • укїучили/ле/ла би се
 • био/ла бих се укїучио/ла
 • био/ла би се укїучио/ла
 • био/ла/ло би се укїучио/ла/ло
 • били/ле бисмо се укїучили/ле
 • били/ле бисте се укїучили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се укїучили/ле/ла
 • укїучи се
 • укїучимо се
 • укїучите се
 • укїижити
 • укїижим

ДРУГИé

 • укїижиш
 • укїижи
 • укїижимо
 • укїижите
 • укїиже
 • їу укїижити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш укїижити
 • їе укїижити
 • їемо укїижити