SR.png указаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • указаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • указаїе се
 • будем се указао/ла
 • будеш се указао/ла
 • буде се указао/ла/ло
 • будемо се указали/ле
 • будете се указали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се указали/ле/ла
 • указао/ла сам се
 • указао/ла си се
 • указао/ла/ло се
 • указали/ле смо се
 • указали/ле сте се

ДРУГИé

 • указали/ле/ла су се
 • био/ла сам се указао/ла
 • био/ла си се указао/ла
 • био/ла/ло се указао/ла/ло
 • били/ле смо се указали/ле
 • били/ле сте се указали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се указали/ле/ла
 • указах се
 • указа се
 • указа се
 • указасмо се
 • указасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • указаше се
 • указах се
 • указаше се
 • указаше се
 • указасмо се
 • указасте се

АОРИСТ

 

 • указаху се
 • указао/ла бих се
 • указао/ла би се
 • указао/ла/ло би се
 • указали/ле бисмо се
 • указали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • указали/ле/ла би се
 • био/ла бих се указао/ла
 • био/ла би се указао/ла
 • био/ла/ло би се указао/ла/ло
 • били/ле бисмо се указали/ле
 • били/ле бисте се указали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се указали/ле/ла
 • укажи се
 • укажимо се
 • укажите се
 • укидати
 • укидам

ДРУГИé

 • укидаш
 • укида
 • укидамо
 • укидате
 • укидају
 • їу укидати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш укидати
 • їе укидати
 • їемо укидати