SR.png укаїаїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • укаїаїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • укаїаїе се
 • будем се укаїао/ла
 • будеш се укаїао/ла
 • буде се укаїао/ла/ло
 • будемо се укаїали/ле
 • будете се укаїали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се укаїали/ле/ла
 • укаїао/ла сам се
 • укаїао/ла си се
 • укаїао/ла/ло се
 • укаїали/ле смо се
 • укаїали/ле сте се

ДРУГИé

 • укаїали/ле/ла су се
 • био/ла сам се укаїао/ла
 • био/ла си се укаїао/ла
 • био/ла/ло се укаїао/ла/ло
 • били/ле смо се укаїали/ле
 • били/ле сте се укаїали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се укаїали/ле/ла
 • укаїах се
 • укаїа се
 • укаїа се
 • укаїасмо се
 • укаїасте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • укаїаше се
 • укаїах се
 • укаїаше се
 • укаїаше се
 • укаїасмо се
 • укаїасте се

АОРИСТ

 

 • укаїаху се
 • укаїао/ла бих се
 • укаїао/ла би се
 • укаїао/ла/ло би се
 • укаїали/ле бисмо се
 • укаїали/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • укаїали/ле/ла би се
 • био/ла бих се укаїао/ла
 • био/ла би се укаїао/ла
 • био/ла/ло би се укаїао/ла/ло
 • били/ле бисмо се укаїали/ле
 • били/ле бисте се укаїали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се укаїали/ле/ла
 • укаїај се
 • укаїајмо се
 • укаїајте се
 • указати
 • укажем

ДРУГИé

 • укажеш
 • укаже
 • укажемо
 • укажете
 • укажу
 • їу указати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш указати
 • їе указати
 • їемо указати