SR.png удостојиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • удостојиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • удостојиїе се
 • будем се удостојио/ла
 • будеш се удостојио/ла
 • буде се удостојио/ла/ло
 • будемо се удостојили/ле
 • будете се удостојили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се удостојили/ле/ла
 • удостојио/ла сам се
 • удостојио/ла си се
 • удостојио/ла/ло се
 • удостојили/ле смо се
 • удостојили/ле сте се

ДРУГИé

 • удостојили/ле/ла су се
 • био/ла сам се удостојио/ла
 • био/ла си се удостојио/ла
 • био/ла/ло се удостојио/ла/ло
 • били/ле смо се удостојили/ле
 • били/ле сте се удостојили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се удостојили/ле/ла
 • удостојих се
 • удостоји се
 • удостоји се
 • удостојисмо се
 • удостојисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • удостојише се
 • удостојах се
 • удостојаше се
 • удостојаше се
 • удостојасмо се
 • удостојаше се

АОРИСТ

 

 • удостојаху се
 • удостојио/ла бих се
 • удостојио/ла би се
 • удостојио/ла/ло би се
 • удостојили/ле бисмо се
 • удостојили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • удостојили/ле/ла би се
 • био/ла бих се удостојио/ла
 • био/ла би се удостојио/ла
 • био/ла/ло би се удостојио/ла/ло
 • били/ле бисмо се удостојили/ле
 • били/ле бисте се удостојили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се удостојили/ле/ла
 • удостоји се
 • удостојимо се
 • удостојите се
 • удовоїити
 • удовоїим

ДРУГИé

 • удовоїиш
 • удовоїи
 • удовоїимо
 • удовоїите
 • удовоїе
 • їу удовоїити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш удовоїити
 • їе удовоїити
 • їемо удовоїити