SR.png ухватиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • ухватиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • ухватиїе се
 • будем се ухватио/ла
 • будеш се ухватио/ла
 • буде се ухватио/ла/ло
 • будемо се ухватили/ле
 • будете се ухватили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се ухватили/ле/ла
 • ухватио/ла сам се
 • ухватио/ла си се
 • ухватио/ла/ло се
 • ухватили/ле смо се
 • ухватили/ле сте се

ДРУГИé

 • ухватили/ле/ла су се
 • био/ла сам се ухватио/ла
 • био/ла си се ухватио/ла
 • био/ла/ло се ухватио/ла/ло
 • били/ле смо се ухватили/ле
 • били/ле сте се ухватили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се ухватили/ле/ла
 • ухватих се
 • ухвати се
 • ухвати се
 • ухватисмо се
 • ухватисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • ухвате се
 • ухватјах се
 • ухватјаше се
 • ухватјаше се
 • ухватјасмо се
 • ухватјасте се

АОРИСТ

 

 • ухватјаху се
 • ухватио/ла бих се
 • ухватио/ла би се
 • ухватио/ла/ло би се
 • ухватили/ле бисмо се
 • ухватили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • ухватили/ле/ла би се
 • био/ла бих се ухватио/ла
 • био/ла би се ухватио/ла
 • био/ла/ло би се ухватио/ла/ло
 • били/ле бисмо се ухватили/ле
 • били/ле бисте се ухватили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се ухватили/ле/ла
 • ухвати се
 • ухватимо се
 • ухватите се
 • спетїати се
 • спетїам се

ДРУГИé

 • спетїаш се
 • спетїа се
 • спетїамо се
 • спетїате се
 • спетїају се
 • спетїаїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • спетїаїеш се
 • спетїаїе се
 • спетїаїемо се