SR.png угостити

ИНФИНИТИВ

 

 • угостити

ПРЕЗЕНТ

 

 • угостим
 • угостиш
 • угости
 • угостимо
 • угостите
 • угосте

ФУТУР

ПРВИ

 • їу угостити
 • їеш угостити
 • їе угостити
 • їемо угостити
 • їете угостити
 • їе угостити

ДРУГИé

 • будем угостио/ла
 • будеш угостио/ла
 • буде угостио/ла/ло
 • будемо угостили/ле
 • будете угостили/ле
 • буду угостили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • угостио/ла сам
 • угостио/ла си
 • угостио/ла/ло jе
 • угостили/ле смо
 • угостили/ле сте
 • угостили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам угостио/ла
 • био/ла си угостио/ла
 • био/ла/ло jе угостио/ла/ло
 • били/ле смо угостили/ле
 • били/ле сте угостили/ле
 • били/ле/ла су угостили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • угостих
 • угости
 • угости
 • угостисмо
 • угостисте
 • угостише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • угостјах
 • угостјаше
 • угостјаше
 • угостјасмо
 • угостјасте
 • угостјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • угостио/ла бих
 • угостио/ла би
 • угостио/ла/ло би
 • угостили/ле бисмо
 • угостили/ле бисте
 • угостили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих угостио/ла
 • био/ла би угостио/ла
 • био/ла/ло би угостио/ла/ло
 • били/ле бисмо угостили/ле
 • били/ле бисте угостили/ле
 • били/ле/ла би угостили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • угости
 • угостимо
 • угостите