PASSO DA QUI
SR.png ударати

ИНФИНИТИВ

 

 • ударати

ПРЕЗЕНТ

 

 • ударам
 • удараш
 • удара
 • ударамо
 • ударате
 • ударају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу ударати
 • їеш ударати
 • їе ударати
 • їемо ударати
 • їете ударати
 • їе ударати

ДРУГИé

 • будем ударао/ла
 • будеш ударао/ла
 • буде ударао/ла/ло
 • будемо ударали/ле
 • будете ударали/ле
 • буду ударали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • ударао/ла сам
 • ударао/ла си
 • ударао/ла/ло jе
 • ударали/ле смо
 • ударали/ле сте
 • ударали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам ударао/ла
 • био/ла си ударао/ла
 • био/ла/ло jе ударао/ла/ло
 • били/ле смо ударали/ле
 • били/ле сте ударали/ле
 • били/ле/ла су ударали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • ударах
 • удара
 • удара
 • ударасмо
 • ударасте
 • удараше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • ударах
 • удараше
 • удараше
 • ударасмо
 • ударасте
 • удараху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • ударао/ла бих
 • ударао/ла би
 • ударао/ла/ло би
 • ударали/ле бисмо
 • ударали/ле бисте
 • ударали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих ударао/ла
 • био/ла би ударао/ла
 • био/ла/ло би ударао/ла/ло
 • били/ле бисмо ударали/ле
 • били/ле бисте ударали/ле
 • били/ле/ла би ударали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • ударај
 • ударајмо
 • ударајте