PASSO DA QUI
SR.png лутати

ИНФИНИТИВ

 

 • лутати

ПРЕЗЕНТ

 

 • лутам
 • луташ
 • лута
 • лутамо
 • лутате
 • лутају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу лутати
 • їеш лутати
 • їе лутати
 • їемо лутати
 • їете лутати
 • їе лутати

ДРУГИé

 • будем лутао/ла
 • будеш лутао/ла
 • буде лутао/ла/ло
 • будемо лутали/ле
 • будете лутали/ле
 • буду лутали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • лутао/ла сам
 • лутао/ла си
 • лутао/ла/ло jе
 • лутали/ле смо
 • лутали/ле сте
 • лутали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам лутао/ла
 • био/ла си лутао/ла
 • био/ла/ло jе лутао/ла/ло
 • били/ле смо лутали/ле
 • били/ле сте лутали/ле
 • били/ле/ла су лутали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • лутах
 • лута
 • лута
 • лутасмо
 • лутасте
 • луташе

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • лутах
 • луташе
 • луташе
 • лутасмо
 • лутасте
 • лутаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • лутао/ла бих
 • лутао/ла би
 • лутао/ла/ло би
 • лутали/ле бисмо
 • лутали/ле бисте
 • лутали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих лутао/ла
 • био/ла би лутао/ла
 • био/ла/ло би лутао/ла/ло
 • били/ле бисмо лутали/ле
 • били/ле бисте лутали/ле
 • били/ле/ла би лутали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • лутај
 • лутајмо
 • лутајте