PASSO DA QUI
SR.png ложити

ИНФИНИТИВ

 

 • ложити

ПРЕЗЕНТ

 

 • ложим
 • ложиш
 • ложи
 • ложимо
 • ложите
 • ложе

ФУТУР

ПРВИ

 • їу ложити
 • їеш ложити
 • їе ложити
 • їемо ложити
 • їете ложити
 • їе ложити

ДРУГИé

 • будем ложио/ла
 • будеш ложио/ла
 • буде ложио/ла/ло
 • будемо ложили/ле
 • будете ложили/ле
 • буду ложили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • ложио/ла сам
 • ложио/ла си
 • ложио/ла/ло jе
 • ложили/ле смо
 • ложили/ле сте
 • ложили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам ложио/ла
 • био/ла си ложио/ла
 • био/ла/ло jе ложио/ла/ло
 • били/ле смо ложили/ле
 • били/ле сте ложили/ле
 • били/ле/ла су ложили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • ложих
 • ложи
 • ложи
 • ложисмо
 • ложисте
 • ложише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • ложјах
 • ложјаше
 • ложјаше
 • ложјасмо
 • ложјасте
 • ложјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • ложио/ла бих
 • ложио/ла би
 • ложио/ла/ло би
 • ложили/ле бисмо
 • ложили/ле бисте
 • ложили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих ложио/ла
 • био/ла би ложио/ла
 • био/ла/ло би ложио/ла/ло
 • били/ле бисмо ложили/ле
 • били/ле бисте ложили/ле
 • били/ле/ла би ложили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • ложи
 • ложимо
 • ложите