PASSO DA QUI
SR.png лецнути се

ИНФИНИТИВ

 

 • лецнути се

ПРЕЗЕНТ

 

 • лецнем се
 • лецнеш се
 • лецне се
 • лецнемо се
 • лецнете се
 • лецну се

ФУТУР

ПРВИ

 • лецнуїу се
 • лецнуїеш се
 • лецнуїе се
 • лецнуїемо се
 • лецнуїете се
 • лецнуїе се

ДРУГИé

 • будем се лецнуо/ла
 • будеш се лецнуо/ла
 • буде се лецнуо/ла/ло
 • будемо се лецнули/ле
 • будете се лецнули/ле
 • буду се лецнули/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • лецнуо/ла сам се
 • лецнуо/ла си се
 • лецнуо/ла/ло се
 • лецнули/ле смо се
 • лецнули/ле сте се
 • лецнули/ле/ла су се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам се лецнуо/ла
 • био/ла си се лецнуо/ла
 • био/ла/ло се лецнуо/ла/ло
 • били/ле смо се лецнули/ле
 • били/ле сте се лецнули/ле
 • били/ле/ла су се лецнули/ле/ла

АОРИСТ

 

 • лецнух се
 • лецну се
 • лецну се
 • лецнусмо се
 • лецнусте се
 • лецнуше се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • лецїах се
 • лецїаше се
 • лецїаше се
 • лецїасмо се
 • лецїасте се
 • лецїаху се

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • лецнуо/ла бих се
 • лецнуо/ла би се
 • лецнуо/ла/ло би се
 • лецнули/ле бисмо се
 • лецнули/ле бисте се
 • лецнули/ле/ла би се

ДРУГИé

 • био/ла бих се лецнуо/ла
 • био/ла би се лецнуо/ла
 • био/ла/ло би се лецнуо/ла/ло
 • били/ле бисмо се лецнули/ле
 • били/ле бисте се лецнули/ле
 • били/ле/ла би се лецнули/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • лецни се
 • лецнимо се
 • лецните се