PASSO DA QUI
SR.png ласкати

ИНФИНИТИВ

 

 • ласкати

ПРЕЗЕНТ

 

 • ласкам
 • ласкаш
 • ласка
 • ласкамо
 • ласкате
 • ласкају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу ласкати
 • їеш ласкати
 • їе ласкати
 • їемо ласкати
 • їете ласкати
 • їе ласкати

ДРУГИé

 • будем ласкао/ла
 • будеш ласкао/ла
 • буде ласкао/ла/ло
 • будемо ласкали/ле
 • будете ласкали/ле
 • буду ласкали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • ласкао/ла сам
 • ласкао/ла си
 • ласкао/ла/ло jе
 • ласкали/ле смо
 • ласкали/ле сте
 • ласкали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам ласкао/ла
 • био/ла си ласкао/ла
 • био/ла/ло jе ласкао/ла/ло
 • били/ле смо ласкали/ле
 • били/ле сте ласкали/ле
 • били/ле/ла су ласкали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • ласках
 • ласка
 • ласка
 • ласкасмо
 • ласкасте
 • ласкаше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • ласках
 • ласкаше
 • ласкаше
 • ласкасмо
 • ласкасте
 • ласкаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • ласкао/ла бих
 • ласкао/ла би
 • ласкао/ла/ло би
 • ласкали/ле бисмо
 • ласкали/ле бисте
 • ласкали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих ласкао/ла
 • био/ла би ласкао/ла
 • био/ла/ло би ласкао/ла/ло
 • били/ле бисмо ласкали/ле
 • били/ле бисте ласкали/ле
 • били/ле/ла би ласкали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • ласкај
 • ласкајмо
 • ласкајте