SR.png уздржавати се

ИНФИНИТИВ

 

 • уздржавати се

ПРЕЗЕНТ

 

 • уздржавам се
 • уздржаваш се
 • уздржава се
 • уздржавамо се
 • уздржавате се
 • уздржавају се

ФУТУР

ПРВИ

 • уздржаваїу се
 • уздржаваїеш се
 • уздржаваїе се
 • уздржаваїемо се
 • уздржаваїете се
 • уздржаваїе се

ДРУГИé

 • будем се уздржавао/ла
 • будеш се уздржавао/ла
 • буде се уздржавао/ла/ло
 • будемо се уздржавали/ле
 • будете се уздржавали/ле
 • буду се уздржавали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • уздржавао/ла сам се
 • уздржавао/ла си се
 • уздржавао/ла/ло се
 • уздржавали/ле смо се
 • уздржавали/ле сте се
 • уздржавали/ле/ла су се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам се уздржавао/ла
 • био/ла си се уздржавао/ла
 • био/ла/ло се уздржавао/ла/ло
 • били/ле смо се уздржавали/ле
 • били/ле сте се уздржавали/ле
 • били/ле/ла су се уздржавали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • уздржавах се
 • уздржава се
 • уздржава се
 • уздржавасмо се
 • уздржавасте се
 • уздржаваше се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • уздржавах се
 • уздржаваше се
 • уздржаваше се
 • уздржавасмо се
 • уздржавасте се
 • уздржаваху се

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • уздржавао/ла бих се
 • уздржавао/ла би се
 • уздржавао/ла/ло би се
 • уздржавали/ле бисмо се
 • уздржавали/ле бисте се
 • уздржавали/ле/ла би се

ДРУГИé

 • био/ла бих се уздржавао/ла
 • био/ла би се уздржавао/ла
 • био/ла/ло би се уздржавао/ла/ло
 • били/ле бисмо се уздржавали/ле
 • били/ле бисте се уздржавали/ле
 • били/ле/ла би се уздржавали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • уздржавај се
 • уздржавајмо се
 • уздржавајте се