SR.png усправити се

ИНФИНИТИВ

 

 • усправити се

ПРЕЗЕНТ

 

 • усправим се
 • усправиш се
 • усправи се
 • усправимо се
 • усправите се
 • усправе се

ФУТУР

ПРВИ

 • усправиїу се
 • усправиїеш се
 • усправиїе се
 • усправиїемо се
 • усправиїете се
 • усправитиїе се

ДРУГИé

 • будем се усправио/ла
 • будеш се усправио/ла
 • буде се усправио/ла/ло
 • будемо се усправили/ле
 • будете се усправили/ле
 • буду се усправили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • усправио/ла сам се
 • усправио/ла си се
 • усправио/ла/ло се
 • усправили/ле смо се
 • усправили/ле сте се
 • усправили/ле/ла су се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам се усправио/ла
 • био/ла си се усправио/ла
 • био/ла/ло се усправио/ла/ло
 • били/ле смо се усправили/ле
 • били/ле сте се усправили/ле
 • били/ле/ла су се усправили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • усправих се
 • усправи се
 • усправи се
 • усправисмо се
 • усправисте се
 • усправише се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • усправјах се
 • усправјаше се
 • усправјаше се
 • усправјасмо се
 • успарвјасте се
 • усправјаху се

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • усправио/ла бих се
 • усправио/ла би се
 • усправио/ла/ло би се
 • усправили/ле бисмо се
 • усправили/ле бисте се
 • усправили/ле/ла би се

ДРУГИé

 • био/ла бих се усправио/ла
 • био/ла би се усправио/ла
 • био/ла/ло би се усправио/ла/ло
 • били/ле бисмо се усправили/ле
 • били/ле бисте се усправили/ле
 • били/ле/ла би се усправили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • усправи се
 • усправимо се
 • усправите се