SR.png усправити

ИНФИНИТИВ

 

 • усправити

ПРЕЗЕНТ

 

 • усправим
 • усправиш
 • усправи
 • усправимо
 • усправите
 • усправе

ФУТУР

ПРВИ

 • їу усправити
 • їеш усправити
 • їе усправити
 • їемо усправити
 • їете усправити
 • їе усправити

ДРУГИé

 • будем усправио/ла
 • будеш усправио/ла
 • буде усправио/ла/ло
 • будемо усправили/ле
 • будете усправили/ле
 • буду усправили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • усправио/ла сам
 • усправио/ла си
 • усправио/ла/ло jе
 • усправили/ле смо
 • усправили/ле сте
 • усправили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам усправио/ла
 • био/ла си усправио/ла
 • био/ла/ло jе усправио/ла/ло
 • били/ле смо усправили/ле
 • били/ле сте усправили/ле
 • били/ле/ла су усправили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • усправих
 • усправи
 • усправи
 • усправисмо
 • усправисте
 • усправише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • усправјах
 • усправјаше
 • усправјаше
 • усправјасмо
 • усправјасте
 • усправјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • усправио/ла бих
 • усправио/ла би
 • усправио/ла/ло би
 • усправили/ле бисмо
 • усправили/ле бисте
 • усправили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих усправио/ла
 • био/ла би усправио/ла
 • био/ла/ло би усправио/ла/ло
 • били/ле бисмо усправили/ле
 • били/ле бисте усправили/ле
 • били/ле/ла би усправили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • усправи
 • усправимо
 • усправите