SR.png хвалити

ИНФИНИТИВ

 

 • хвалити

ПРЕЗЕНТ

 

 • хвалим
 • хвалиш
 • хвали
 • хвалимо
 • хвалите
 • хвале

ФУТУР

ПРВИ

 • їу хвалити
 • їеш хвалити
 • їе хвалити
 • їемо хвалити
 • їете хвалити
 • їе хвалити

ДРУГИé

 • будем хвалио/ла
 • будеш хвалио/ла
 • буде хвалио/ла/ло
 • будемо хвалили/ле
 • будете хвалили/ле
 • буду хвалили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • хвалио/ла сам
 • хвалио/ла си
 • хвалио/ла/ло jе
 • хвалили/ле смо
 • хвалили/ле сте
 • хвалили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам хвалио/ла
 • био/ла си хвалио/ла
 • био/ла/ло jе хвалио/ла/ло
 • били/ле смо хвалили/ле
 • били/ле сте хвалили/ле
 • били/ле/ла су хвалили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • хвалих
 • хвали
 • хвали
 • хвалисмо
 • хвалисте
 • хвалише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • хваїах
 • хваїаше
 • хваїаше
 • хваїасмо
 • хваїасте
 • хваїаше

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • хвалио/ла бих
 • хвалио/ла би
 • хвалио/ла/ло би
 • хвалили/ле бисмо
 • хвалили/ле бисте
 • хвалили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих хвалио/ла
 • био/ла би хвалио/ла
 • био/ла/ло би хвалио/ла/ло
 • били/ле бисмо хвалили/ле
 • били/ле бисте хвалили/ле
 • били/ле/ла би хвалили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • хвали
 • хвалимо
 • хвалите